Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Privacyreglement YVONNE SEGAAR makelaars
De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

YVONNE SEGAAR makelaars verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke én als verwerker. YVONNE SEGAAR makelaars vindt uw privacy belangrijk en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat YVONNE SEGAAR makelaars de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft YVONNE SEGAAR makelaars een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat. 

YVONNE SEGAAR makelaars als verantwoordelijke

De persoonsgegevens die YVONNE SEGAAR makelaars verwerkt als verantwoordelijke, vraagt u (bij het aangaan) van een overeenkomst/het invullen van formulieren (zoals bijvoorbeeld het contactformulier) op de website om bedrijfsgegevens en de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres.

Ook verwerkt YVONNE SEGAAR makelaars IP-adressen van websitebezoekers. 

Doel
YVONNE SEGAAR makelaars verwerkt genoemde persoonsgegevens om de volgende redenen

 • (potentiële) klanten te kunnen bereiken als dat nodig is ;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • klanten/geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
 • hier vult u bovenstaande lijst aan met andere redenen die voor u van toepassing zijn. Of verwijdert u de redenen die niet voor u van toepassing zijn.

Nieuwsbrief
Voor het registreren van de hier bovenvermelde gegevens heeft YVONNE SEGAAR makelaars geen toestemming nodig. De nieuwsbrief mogen we u toesturen omdat u een relatie bent of omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in ons product/onze dienstverlening. Indien u op de toezending van deze nieuwsbrief geen prijs (meer) stelt, dan kunt u zich daarvoor uiteraard afmelden. Dit kunt u doen door de link in de nieuwsbrief te gebruiken.

Cookies
De website van YVONNE SEGAAR makelaars maakt gebruik van cookies. Dit doet YVONNE SEGAAR makelaars om:

 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod/onze dienstverlening te verbeteren.
 • hier vult u bovenstaande lijst aan met andere redenen die voor u van toepassing zijn. Of verwijdert u de redenen die niet voor u van toepassing zijn

YVONNE SEGAAR makelaars mag cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten werken plaatsen. Als YVONNE SEGAAR makelaars cookies plaatst om -bijvoorbeeld- uw surfgedrag te volgen, heeft zij daarvoor toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt YVONNE SEGAAR makelaars door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke Cookies kunt u intrekken door dit te wijzigen via een aparte cookie-instellingenpagina waarvan u de link onderin de website kunt terug vinden.

De website van YVONNE SEGAAR makelaars maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies
  Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies maken extra functionaliteit zoals het tonen van video's en plattegronden mogelijk op de website.
 • Analytische cookies
  Analytics cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door (anoniem) gegevens te verzamelen en te rapporteren.

  Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.
 • Advertentie cookies
  Advertentiecookies (tracking cookies) worden gebruikt om bezoekers op de juiste (social) platforms de juiste advertentie te laten zien. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Op deze manier kunnen wij onze advertenties en marketing zo efficiënt mogelijk inrichten.

Opsomming specifieke cookies: link naar cookies-tekstpagina

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
YVONNE SEGAAR makelaars verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.

 

YVONNE SEGAAR makelaars beschermt uw persoonsgegevens/bewaartermijn
YVONNE SEGAAR makelaars beschermt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van YVONNE SEGAAR makelaars worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald;
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van YVONNE SEGAAR makelaars hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan YVONNE SEGAAR makelaarsverstrekte persoonsgegevens;
 • YVONNE SEGAAR makelaars heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buiten af;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen;
 • YVONNE SEGAAR makelaars hanteert in principe een termijn van 20 jaar na het laatste klantcontact, waarna de gegevens vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal YVONNE SEGAAR makelaars zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 • hier vult u bovenstaande lijst aan met andere manieren die voor u van toepassing zijn. Of verwijdert u de manieren die niet voor u van toepassing zijn

Uw rechten 
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op vergetelheid.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, laat het ons dan weten. U kunt dit schriftelijk/per email aangeven. YVONNE SEGAAR makelaars reageert binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht. Indien mogelijk voldoen wij aan uw verzoek. Als wij een reden hebben om niet aan uw verzoek te voldoen, wordt aan u uitgelegd waarom.

Klachten
Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met YVONNE SEGAAR makelaars opnemen en probeert YVONNE SEGAAR makelaars er samen met u uit te komen.

Contactgegevens 
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op onze website. Als u ons een bericht stuurt over dit reglement of een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp a.u.b. ‘Privacy’ vermelden?

YVONNE SEGAAR makelaars als verwerker

YVONNE SEGAAR makelaars verwerkt ook persoonsgegevens in opdracht van anderen. Onze core business is dienstverlening ten aanzien van verkoop, aankoop, taxaties, huur en verhuur van onroerende zaken met name name woningen. YVONNE SEGAAR makelaars verwerkt deze gegevens met inachtneming van haar wettelijke verplichtingen. De doeleinden/middelen/bewaartermijnen etc. van de hier bedoelde verwerkingen, worden echter door de verwerkingsverantwoordelijke vastgesteld. Daar heeft YVONNE SEGAAR makelaars geen invloed op. Mocht u vragen hebben over een verwerking van uw persoonsgegevens door YVONNE SEGAAR makelaars als verwerker, laat het ons dan weten. Wij proberen u te helpen of, als dat niet lukt, door te verwijzen naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

Wijzigingen privacyverklaring
YVONNE SEGAAR makelaars behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van ons privacyreglement vindt u op onze website.